Simona Tiems

Advocaat

Simona Tiems is al ruim 20 jaar gespecialiseerd in gezondheidsrecht. Zij adviseert zorgaanbieders over onder meer compliance met bestaande en toekomstige zorgwetgeving, medisch tuchtrecht, samenwerkingsovereenkomsten, samenwerkingsproblemen en (dis)functioneren, patiëntenrechten, vraagstukken op het gebied van governance in de zorg en privacy.

Ook schakelen cliënten en collega’s Simona regelmatig in bij fusies en overnames in de zorg vanwege haar specifieke gezondheidsrechtelijke kennis.

Specialisatie
Simona werkt voor grote en kleine zorgaanbieders in alle sectoren, van academische ziekenhuizen tot praktijken in de eerstelijnszorg, van instellingen voor ouderenzorg tot jeugdzorg (sociaal domein). Ze adviseert haar cliënten op strategisch niveau maar helpt ook met juridische vraagstukken die spelen op de werkvloer. Altijd met het doel: het oplossen van problemen die de kwaliteit van de zorg raken. Cliënten waarderen Simona’s betrokkenheid, haar accurate en deskundige aanpak, haar gevoel voor verhoudingen en haar laagdrempeligheid: ze is snel te bereiken, ook om gewoon even te sparren. Simona heeft een scherp oog voor alle belangen die op het spel staan. Met de skills die ze als voormalig mediator heeft, lost ze geschillen waar mogelijk op in onderling overleg. Maar indien nodig aarzelt ze niet om te procederen.
Werkervaring
Simona is sinds 1997 advocaat en focust zich vanaf het begin van haar carrière op het gezondheidsrecht en het ondernemingsrecht. Vanaf juli 2012 is Simona partner bij Legaltree.
Lidmaatschappen & nevenfuncties
 • Lid Raad van Toezicht ’s Heerenloo Zorggroep
 • Docent Gezondheidsrecht Medilex
 • Docent Gezondheidsrecht Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
 • Vereniging voor Gezondheidsrecht
 • Vereniging Privacy Recht
 • European Association of Health Law
 • Arbiter bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg (2018-2022)
 • Plaatsvervangend lid-jurist Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC), UMC Utrecht (2009-2016)
 • Docent Gezondheidsrecht, Julius Centrum UMC Utrecht (2013-2014)
 • Docent medisch tuchtrecht, Specialisten cursus heelkunde, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (2006-2012)
 • Lid Raad van Toezicht Integraal Kankercentrum Midden Nederland (inmiddels opgegaan in Integraal Kankercentrum Nederland) (2002-2010)
Opleidingen
 • Centrum voor Conflicthantering – Opleiding tot mediator (2008)
 • Université de Montpellier, Frankrijk – European Legal Studies (1994-1995)
 • Universiteit Maastricht – Nederlands Recht (1996), scriptie Patiëntenrechten in Europees perspectief