Berichten

Waar blijven de kredietunies? Enige kanttekeningen bij de Wet toezicht kredietunies

Artikel mr. drs. B.C. Wilton, ‘Waar blijven de kredietunies? Enige kanttekeningen bij de Wet toezicht kredietunies’, Tijdschrift voor Financieel Recht, 2016/4, Den Hollander.

In dit artikel wordt de recent in werking getreden Wet toezicht kredietunies (hierna: Wtku) besproken. Er wordt aandacht besteed aan de achtergrond van de Wtku en de kenmerken van kredietunies. Ook wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van de Wtku. Vervolgens worden enige kanttekeningen bij de Wtku geplaatst, met name ten aanzien van risico’s voor de leden van kredietunies, prudentiële aspecten en toezichtrechtelijke waarborgen.

Lees het volledige artikel hier.

Annotatie bij HR 26 september 2014 (Ecuador / Chevron c.s.)

In Tijdschrift voor Arbitrage (TvA 2015/6).

Lees het artikel