Bart Wilton

Advocaat

Bart Wilton is gespecialiseerd in bank- en effectenrecht en ondernemingsrecht. Bart adviseert cliënten over zekerheden – (bank)garanties, borgtocht, pand- en hypotheekrecht, 2:403-verklaringen et cetera -financieringsvormen, herstructureringen en faillissementsrechtelijke aspecten.

Specialisatie

Bart adviseert cliënten over zekerheden – (bank)garanties, borgtocht, pand- en hypotheekrecht, 2:403-verklaringen et cetera -financieringsvormen, herstructureringen en faillissementsrechtelijke aspecten. Daarnaast adviseert hij bij overnamefinancieringen en het juridisch structureren van ondernemingen. Hij heeft specifieke kennis van de Nederlands rechtelijke aspecten van obligatie-uitgiften en het financieren van grote (infrastructurele) projecten door middel van projectfinancieringen.

Voor Bart ligt de uitdaging van zijn vak vooral in de combinatie van het leveren van hoogstaand juridisch advies enerzijds en resultaatgericht, praktisch werken anderzijds, waardoor transacties snel en doeltreffend tot stand komen.

Werkervaring

  • Grotius, 2016 (Postacademische specialisatieopleiding Fusies en Overnames)
  • Grotius, 2014 (Postacademische specialisatieopleiding Vennootschaps- en ondernemingsrecht (cum laude))
  • Grotius, 2007 (Postacademische specialisatieopleiding Financiering en zekerheden)
  • Erasmus Universiteit Rotterdam, 2002 (Nederlands recht en bedrijfseconomie)

Opleidingen

  • Grotius, 2016 (Postacademische specialisatieopleiding Fusies en Overnames)
  • Grotius, 2014 (Postacademische specialisatieopleiding Vennootschaps- en ondernemingsrecht (cum laude))
  • Grotius, 2007 (Postacademische specialisatieopleiding Financiering en zekerheden)
  • Erasmus Universiteit Rotterdam, 2002 (Nederlands recht en bedrijfseconomie)

Meer van Bart Wilton

Lees meer
Podcast Concept van directe overeenkomsten binnen de projectfinanciering praktijken - 10 november 2021

Financiering en Zekerheden, Insolventie en Herstructurering


Lees meer
Podcast de rangwisseling van pandrechten - 6 juli 2021

Financiering en Zekerheden, Insolventie en Herstructurering


Lees meer

Specialisatie