Artikel mr. drs. B.C. Wilton, 'Waar blijven de kredietunies? Enige kanttekeningen bij de Wet toezicht kredietunies', Tijdschrift voor Financieel Recht, 2016/4, Den Hollander. In dit artikel wordt de recent in werking getreden Wet toezicht kredietunies (hierna: Wtku)...