Voeding voor medisch gebruik. Valt dit nu onder de categorie levensmiddelen of geneesmiddelen? Sinds jaar en dag is de afbakening tussen levensmiddelen en geneesmiddelen voer voor discussie (en juridische procedures). Irene Verheijen schreef een beschouwing over het...