Arbeidsongeval en artikel 32 Arbeidsomstandighedenwet

Artikel ‘Arbeidsongeval en artikel 32 Arbeidsomstandighedenwet’ in Gevaarlijke Lading 3, juni 2019.

Het ‘kapstokartikel’ 32 Arbeidsomstandighedenwet wordt vaak ten grondslag gelegd aan een zaak tegen de werkgever na een arbeidsongeval. Kerncriterium voor toepassing van dit artikel is de bewezenverklaring dat de werkgever wist of redelijkerwijs had moeten weten dat hij zijn werknemer blootstelde aan levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid. Met een fictieve casus, gebaseerd op de praktijk, wordt nader ingegaan op dit ‘wetenschap’-criterium.

Lees het volledige artikel hier.