Niet meetellen van voor het 18e jaar vervulde studietijdvakken bij de berekening van pensioenrechten. Objectieve rechtvaardiging.

Eunice Bruyninckx

18 maart, 2015

JAR. Aflevering 3 – 28 feb 2015 – Jaargang 24

Lees het artikel

Over de auteur


Eunice Bruyninckx

Eunice Bruyninckx is sinds 1995 advocaat en houdt zich sinds 1997 uitsluitend bezig met arbeidsrecht, in het bijzonder op het gebied van medezeggenschapsrecht, overgang van onderneming, CAO-recht, gelijke behandeling en (collectief) ontslag. Eunice treedt vooral op voor grote ondernemingen maar ook met enige regelmaat voor (statutair) bestuurders.