Noot in JOR 2022/29 bij Rechtbank Midden-Nederland 9 juni 2021

Robrecht Timmermans

28 februari, 2024

Vernietiging emissiebesluit en rol van bestuurder bij samenwerking tussen gelijkwaardige aandeelhouders Rechtbank Midden-Nederland 9 juni 2021, nr. HL ZA 20-163, ECLI:NL:RBMNE:2021:2398
(mr. Burgers, mr. Ynzonides, mr. Konings)

Noot mr. dr. R.A.F. Timmermans

In een joint-venturevennootschap worden de belangen van de aandeelhouders ook als onderdeel van het vennootschappelijk belang beschouwd. Een situatie waarin een bestuurder niet handelt volgens de principes van redelijkheid en billijkheid, door een van de aandeelhouders niet in te lichten over een op handen zijnde aandelenemissie, leidt tot de vernietiging van het besluit tot emissie.
[BW art. 2:8, 2:15, 3:45]

Over de auteur


Robrecht Timmermans

Robrecht Timmermans runt de notariële praktijk van Legaltree. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en vennootschapsrecht en focust zich in het bijzonder op corporate governance.