Insolventie en Herstructurering

Een onderneming kan zomaar in financiële moeilijkheden raken. Dat kan door een externe oorzaak, zoals een teruglopende vraag op de markt of een stijging van de inkoopprijzen of grondstoffen. Zwaar weer kan het gevolg zijn van interne omstandigheden: wanbeleid of kennelijk onbehoorlijk bestuur. En een onderneming kan uiteraard ook getroffen worden door een algehele economische recessie. Ook als een financier niet langer bereid is een onderneming te ondersteunen kan het tij keren.

Voor de leiding van een bedrijf is het niet altijd eenvoudig om de juiste beslissingen over herstructureren of saneren te nemen. Daardoor kan het gebeuren dat er niet op tijd wordt geherstructureerd en de herstructurering minder kans van slagen heeft – of zelfs niet meer op tijd kan worden ingezet. Dan komt het tot een surseance van betaling of faillissement. Op tijd advies inwinnen bij Legaltree kan problemen voorkomen en geld besparen.

WHOA of faillissement?

In een faillissementssituatie onderzoekt de curator de oorzaken van het faillissement: hebben bestuur, andere beleidsbepalers, financiers en toezichthouders in de voorafgaande periode wel juist gehandeld? Bij veel ondernemingen die failliet gaan, spelen al jarenlang financiële problemen. Omdat niet op tijd werd ingegrepen, verzwakte de financiële positie steeds verder. Net zolang totdat het niet meer verantwoord is om nieuwe verplichtingen aan te gaan of totdat herstructurering onvermijdelijk is. Legaltree is er ook in die moeilijke tijden. Met het in 2021 ingevoerde buitenrechtelijke dwangakkoord, de WHOA, kan bij tijdig ingrijpen faillissement in veel gevallen nog worden voorkomen. We zijn klankbord en vraagbaak in één. Wij denken graag mee over de juiste te volgen route. En wij zorgen ervoor dat de leiding van de onderneming juist blijft handelen – ook in de ogen van een curator of rechter.

Bestuurder

Bij herstructureringen horen juridische risico’s. Daarom is een goede juridische begeleiding essentieel. Niet alleen voor het management, maar ook voor toezichthouders, zoals een raad van commissarissen. Dat voorkomt de tegenwerping achteraf dat er onvoldoende toezicht is gehouden op het bestuur. Behoort een informele herstructurering niet meer tot de mogelijkheden? Dan is het verstandig tijdig te bekijken of een formele herstructurering (het WHOA-akkoord, een surseance van betaling of doorstart na faillissement) kansrijk is. Legaltree heeft er jarenlange ervaring in. Met die expertise brengen we juridische mogelijkheden en aansprakelijkheidsrisico’s efficiënt in beeld. Ook mag u van ons praktische oplossingen verwachten.

Wat kunnen we voor u doen?
 • Opstellen van herstructureringsplannen en analyseren van de aan de orde zijnde risico’s
 • Adviseren en bijstaan van bestuurders, aandeelhouders, commissarissen, financiers, schuldeisers en andere betrokkenen bij in financieel zwaar weer verkerende ondernemingen
 • Voorbereiden en begeleiden van doorstartscenario’s (overname/activatransacties)
 • Begeleiden bij het aanbieden van een buitengerechtelijk of WHOA-akkoord of een akkoord in een surseance van betaling of faillissement
 • Adviseren over (her)financieringen en financieringsvoorwaarden, zekerheden (pand- en hypotheekrechten, eigendomsvoorbehouden, borgtochten, garanties, et cetera) en het opstellen van bijbehorende documentatie
 • De (feitelijke) uitwinning van zekerheden of het ten behoeve van de onderneming voorkomen daarvan
 • Liquidatie en vereffening van rechtspersonen
 • Adviseren en procederen over bestuurdersaansprakelijkheid, financieringskwesties, benadeling van crediteuren (pauliana)
 • Adviseren en procederen over verrekening in faillissement en surseance van betaling
 • Adviseren over positie schuldeiser in het WHOA-traject
 • Indienen vorderingen in faillissement of surseance van betaling en het in een renvooiprocedure bijstaan van crediteuren als vorderingen door de curator worden betwist