Joyce Snijder

Advocaat

Joyce is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en is expert op het gebied van flexibele arbeidsrelaties. In haar praktijk adviseert ze onder meer over de inzet van flexibele arbeidskrachten en zzp’ers, arbeidsvoorwaarden, ontslagrecht, in- en outsourcing, privacy binnen de arbeidsrelatie, medezeggenschapsrecht en cao-problematiek. Indien nodig onderhandelt en procedeert ze ook voor haar cliënten.

Joyce werkt voor een breed scala aan ondernemingen en non-profitorganisaties, waaronder grote uitzendbureaus, zorginstellingen en bouwbedrijven. Zij wordt bij voorkeur in een vroeg stadium ingeschakeld, zodat ze samen met de cliënt als trusted advisor de visie en strategie kan bepalen. Met oog voor de belangen van stakeholders. Vervolgens doet Joyce er alles aan om het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken.

Specialisatie

Als arbeidsrechtspecialist richt Joyce zich in het bijzonder op complexe arbeidsrechtelijke vraagstukken en de inzet van flexibele arbeidskrachten en zzp’ers.

CASES: Een selectie uit Joyce’ praktijk

 • Joyce adviseerde in verschillende overnames over de toepasselijke cao en de gevolgen daarvan bij een overname.
 • Joyce gaf een vooraanstaand Nederlands bedrijf advies over het internationaal inlenen van arbeidskrachten en stelde de inleenovereenkomst op.
 • Joyce adviseerde een grote flexspeler over allerhande complexe arbeidsrechtelijke en pensioenrechtelijke kwesties ten aanzien van haar vaste werknemers en ingeleende werknemers.
 • Joyce maakte overeenkomsten voor het in- en uitlenen van uitzend- en payrollwerknemers en zzp’ers, waarin aandacht was voor ketenaansprakelijkheden.
 • Joyce adviseerde verschillende cliënten over de toepasselijkheid van de ABU/NBBU-cao. Ook stelde ze uitzendovereenkomsten en algemene voorwaarden op voor een uitzendbureau.
 • Joyce stond verschillende cliënten bij die door het bedrijfstakpensioenfonds in de uitzendbranche werden aangesproken tot afdracht van pensioenpremies aan StiPP. Ook adviseerde ze hen over de mogelijkheid om vrijstelling te verzoeken.
 • Daarnaast adviseerde Joyce verschillende cliënten over de toepasselijkheid van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) en de verboden en verplichtingen die uit deze wet voortvloeien. Daaronder vallen het belemmeringsverbod en de verplichting om een inlenersbeloning te voldoen.

Werkervaring

Joyce was van 2008 tot 2022 advocaat bij Wijn & Stael advocaten. Sinds 1 januari 2023 is ze als partner aangesloten bij Legaltree.

Lidmaatschappen & nevenfuncties

 • Lid wetgevingscommissie arbeidsrecht Orde van Advocaten (2019-2022)

Joyce is ook inzetbaar als:

 • Interim inhouse professional: voor tijdelijke ondersteuning bijvoorbeeld tijdens een reorganisatie, een overname of bij afwezigheid van een legal counsel.
 • Trainer: voor bedrijfstrainingen op maat.

Opleidingen

 • Opleiding tot gespreksleider intervisie (2021-2022)
 • Postacademische leergang arbeidsrecht (2015)
 • Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Groningen (2007)

Testimonials

“Joyce Snijder stands out as the person to go for everything about contingent workforce, diversity and inclusion and negotiating with both suppliers and clients”.

Legal500 2022 Employment ‘Risingstar’


“Joyce Snijder’s extensive knowledge, together with her ease of doing business and fine communication skills, make her indispensable for our business”.


“Joyce Snijder really stands out on her knowledge on Labour law in the flex-market (contingent workforce)”.

Legal500 2020 Employment ‘Risingstar’

Meer van Joyce Snijder

Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer

Specialisatie