Pensioenontslagbeding. Begrip ‘pensioenregegtigde leeftijd’in pensioenregelement. Einde van rechtwege arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

In JAR afl. 16, 5 dec 2015 – jaargang 24

Lees het artikel