Prof. mr. Niek Peters

Advocaat

Niek is gespecialiseerd in de beslechting van commerciële en contractuele geschillen, zowel in arbitrage als bij de overheidsrechter en via ADR. Naast advocaat is Niek hoogleraar Internationale Handelsarbitrage aan de RUG. Hij treedt ook geregeld op als arbiter, bindend adviseur en expert.

Niek adviseert en procedeert onder meer over de totstandkoming, nakoming en beëindiging van commerciële overeenkomsten, civiele aansprakelijkheid en schadevergoeding. Niek heeft bijzondere expertise op het terrein van arbitrage. Hij heeft ook veel kennis van en ervaring met de tenuitvoerlegging van buitenlandse arbitrale vonnissen en vernietigingsprocedures. Waar mogelijk helpt Niek om geschillen te voorkomen of voortijdig op te lossen.

Niek werkt voor nationale en internationale ondernemingen in onder meer de energiebranche, de machine-industrie, internationale handel, financiële sector (inclusief private equity) en zakelijke dienstverlening. Ook treedt hij op voor en tegen buitenlandse staten. Daarnaast weten (buitenlandse) advocaten Niek te vinden als expert op het gebied van het Nederlandse arbitragerecht en het Nederlandse internationaal privaatrecht.

Cliënten en peers werken graag met Niek. In Who’s Who Legal (2020-2023) is hij door hen omschreven als “a great attorney”, “a clever practitioner”, “quick minded and smart”, “full of excellent ideas”, “extremely thorough”, “with a strong knowledge of arbitration law”, met “the ability to find practical and effective solutions to difficult issues”.

Specialisatie

Niek heeft bijzondere kennis van en ervaring met:

 • commerciële arbitrage, zowel als advocaat en arbiter, bij uiteenlopende internationale instituten (ICC, NAI, LCIA,CEPANI, UNUM en SIAC) alsook ad hoc, en met toepassing van de UNCITRAL Arbitration Rules;
 • investeringsarbitrage en staatsimmuniteit;
 • de tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen;
 • procedures ter vernietiging en herroeping van arbitrale vonnissen;
 • procedures rondom de totstandkoming, nakoming en beëindiging van commerciële overeenkomsten, civiele aansprakelijkheid en schadevergoeding;
 • beroepsaansprakelijkheidsgeschillen en daarmee verband houdende tuchtprocedures;
 • aandeelhoudersgeschillen, joint venturegeschillen en post M&A claims; en
 • massa-claims en kartelschadezaken.
Werkervaring

Niek is ruim 18 jaar advocaat. Voordat hij zich aansloot bij Legaltree was hij partner bij Simmons & Simmons, waar hij leiding gaf aan de Amsterdamse proces- en arbitragepraktijk. Niek heeft recent onder meer opgetreden voor:

 • Cresent Gas Corporation Limited en Crescent Petroleum Company International Limited in verband met de tenuitvoerlegging van een buitenlands arbitraal vonnis (belang > USD 2,5 miljard)
 • Cairn Energy PLC en Cairn UK Holding Limited in een vernietigingsprocedure tegen India (belang > USD 1,1 miljard)
 • een buitenlandse staat in verschillende procedures ter preventie van de tenuitvoerlegging van buitenlands arbitrale vonnissen (belang > USD 500 miljoen)
 • een buitenlandse partij in een internationale arbitrage en bij de overheidsrechter in verband met een garantievordering van een buitenlandse bank
 • een machinebouwer in een internationale arbitrage
 • een wereldwijd voedingsmiddelenconcern in een internationale arbitrage
 • een private equity fonds in een arbitrage inzake een post M&A geschil
 • Credendo-Short-Term Non-EU Risks S.A. in een procedure voor de tenuitvoerlegging van een buitenlands arbitraal vonnis (belang > USD 15 miljoen)
 • een thuiszorgorganisatie in een geschil met PFZW, ter vernietiging van een bindend advies
 • Mazars in verschillende beroepsaansprakelijkheidszaken
 • bunq in een contractueel geschil met een leverancier van diensten

Naast advocaat is Niek hoogleraar Internationale Handelsarbitrage aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij sinds 2008 onder meer het vak International Commercial Dispute Settlement Law verzorgt. Ook geeft Niek gastcolleges aan Nederlandse en buitenlandse universiteiten.

Lidmaatschappen & nevenfuncties

Nevenfuncties

 • Hoogleraar Internationale Handelsarbitrage – Rijksuniversiteit Groningen
 • Bestuurslid Koninklijke Nederlandse Vereniging Internationaal Recht
 • Lid ICC Commission on Arbitration & ADR
 • Lid UNUM Commissie Herziening Arbitragereglement
 • Lid redactieraad Czech Yearbook of Arbitration
 • Bestuurslid Dutch Arbitration Association

Lidmaatschappen

 • Dutch Arbitration Association (DAA)
 • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP)
 • Vereniging Corporate Litigation
Opleidingen

Opleiding

 • Rijksuniversiteit Groningen – doctoraat (2015)
 • Erasmus Universiteit Rotterdam – Nederlands Recht en Internationaal Publiekrecht (2004)
Boeken en publicaties

Boeken

 • Openbare orde en arbitrage (oratie), Wolters Kluwer, 2023
 • The fundamentals of international commercial arbitration, Maklu, 2017 (1e druk), 2020 (2e druk)
 • IPR, Proces & Arbitrage: over grondslagen en rechtspraktijk (dissertatie), Maklu, 2015
 • A selection of Conventions, Rules and Guidelines used in International Arbitration, Uitgeverij Hephaestus, 2011

Boekbijdragen, artikelen en andere publicaties

 • Online arbitration: the counsel perspective, in: P. Ortolani, A. Janssen & P. Wolters, International Arbitration and Technology, Deventer: Wolters Kluwer 2022, p. 31-42
 • De vraag naar de uitvoerbaarheid van arbitrale voorlopige voorzieningen in het Koninkrijk mede bezien in het licht van art. 1022c Rv en art. 1074d Rv, TvA 2022/2, p. 7-13
 • Practical Insights on Article II(1) and (2) of the New York Convention, Kluwer Arbitration 2022
 • Practical Insights on Article II(3) of the New York Convention, Kluwer Arbitration 2021
 • Fouten van arbiters en de gevolgen daarvan voor hun honorarium, NTBR 2021/1, p. 17-27
 • Enkele gedachten over de toepasselijkheid van het beginsel van ius curia novit in gerechtelijke procedures in verband met arbitrage en de gevolgen daarvan voor arbitrage, NIPR 2020/4, p. 715-730
 • Arbitration and conflict of laws, NIPR 2020/4, p. 631-633
 • Aansprakelijkheid van arbiters: Enkele gedachten over maatstaf, vernietiging, grondslag, ipr en exoneratie, MvV 2020/10, p. 364-371
 • JOR 2020/164
 • The enforcement of mediation agreements and settlement agreements resulting from mediation, Corporate Mediation Journal 2020/5
 • Artikel 10:13 BW, in: P. Vlas & M. Zilinsky (red.), Commentaar Internationaal Privaatrecht (boek 10 BW), Den Haag: SdU 2020
 • De toepasselijkheid van de Herschikte Brussel Ibis-Verordening bij mediation, bindend advies en arbitrage, NIPR 2019/2, p. 299-317
 • De mondelinge behandeling in arbitrage: achttien praktische aanbevelingen, in: C.J.M. Klaassen, G.J. Meijer & C.L. Schleijpen (eds.), Going Dutch: ADR in Nederland, in het bijzonder bij het NAI, Deventer: Kluwer 2019, p. 547-573
 • Drie jaar nieuwe arbitragewet: tien suggesties voor verbetering, TCR 2018/4, p. 101-110
 • Het belang van de plaats van arbitrage voor het toepasselijke recht, Bb 2017/3, p. 41-46
 • De herziene Nederlandse arbitragewet, ORP 2016/5, p. 22-29
 • Het toepasselijke recht op de overeenkomst tot arbitrage, NIPR2016/2, p. 239-247
 • De overeenkomst tot arbitrage: wat zet je er in?, ORP2014/8, p. 16-19
 • Remission in de nieuwe arbitragewet, TCR2013/4, p. 117-127
 • De Europese stichting: terug naar de tekentafel?, NtER2013/3, p. 93-101
 • De (on)bevoegdheid van het Gerechtshof Amsterdam in WCAM-zaken, NIPR2013/1, p. 3-12
 • De Wet collectieve afwikkeling massaschade: wat is zij waard in het buitenland?, NTBR 2013/2
 • Artikel 6:166 BW: onbekend maakt onbemind?, AV&S2012/21
 • Vernietiging van arbitrale vonnissen door ad hoc scheidsgerechten, is dat niet vernieuwend?, in: M.H. Kroeze, L. Timmermans & G.J. Meijer (eds.), Piet Sanders: een honderdjarige vernieuwer, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2012, p. 217-223
 • Bevoegdheid van de Nederlandse rechter bij een exequaturprocedure en een actio iudicati, NIPR2010/3, p. 215-222
 • Verrekening in het ipr, NIPR2007/1, p. 3-9

Testimonials

Niek is opgenomen in de eerste (2022) Legal500 Arbitration Powerlist – Benelux Region en is genoemd als next generation partner.

“The level of expertise and quality is very high.”

“We appreciate Niek Peters’ tactics in our case, which helped winning more than once.”

“Strong legal knowledge with a determination to win.”

‘Niek Peters is a strong intellect, committed to win.’

‘The legal knowledge and practical awareness of the court system is outstanding.’

“Niek combines high-level academic knowledge with practical experience and a low-key, can-do approach”
“Niek Peters has great academic background that really helps to solve the most difficult questions”.

Meer van Niek Peters

Arbitrage- en processpecialist Niek Peters maakt overstap naar Legaltree - 2 maart 2023

Geschillenbeslechting, Internationale Handel en Transport


Lees meer
Specialisatie
Featured Image