Internationale Handel en Transport

Bij internationale handels- en transportzaken zijn de belangen in de regel omvangrijk. Vaak letterlijk: het gaat bijvoorbeeld over schepen, fabrieken en olieplatforms en de risico’s die aan hun inzet verbonden zijn. De internationale juridische praktijk is vaak complex, door de regelgeving in wetten en verdragen, maar ook vanwege politieke risico’s, sancties en andere handelsbelemmeringen. Bij Legaltree hebben we alle kennis en ervaring in huis om u bij te staan in internationale handels-, transport- en verzekeringskwesties.

Of het nu gaat om het zeevervoer, de (op)levering en financiering van een lading melkpoeder of van een windmolenpark of het assisteren bij de gevolgen van een aanvaring, van diefstal van containers of van een fabrieksbrand – wij kennen de regels en wegen die bewandeld moeten worden. We weten ook hoe het in de praktijk werkt in verschillende jurisdicties en we beschikken over een groot internationaal netwerk van advocaten en andere experts die ons kunnen ondersteunen als dat nodig is. Wij zullen u duidelijk en slagvaardig adviseren en procederen als dat gewenst of noodzakelijk is. Wij doen wat nodig is om uw doel te bereiken.

Onze expertise
 • gerechtelijke procedures en arbitrage in scheepvaart- en handelsgeschillen (als advocaat en als arbiter), met als specifieke aandachtsgebieden:
  • ladingschade en geschillen onder cognossementen en bevrachtingsovereenkomsten
  • scheepsbeslag en -executie
  • contractgeschillen over offshore projecten
  • aanvaringen, schadevaringen, averij-grosse en beperking van aansprakelijkheid bij scheepsongevallen
  • internationale goederenhandel en -financiering (o.a. documentair krediet, Incoterms en algemene voorwaarden)
  • letselschade- en (maritieme) arbeidsgeschillen
  • expeditie, opslag en distributie
  • aan- en verkoop van schepen
  • scheepsbouw en -reparatie
  • weg- en luchtvervoer
 • geschillen rondom (aansprakelijkheids-)verzekeringen
 • het opstellen en beoordelen van complexe transport-, distributie- en leveringscontracten
 • (invorderings-)procedures tegen vreemde staten bij geschillen over handels- en investeringstransacties
Onze cliënten

We werken voor onder meer:

 • verzekeraars
 • rederijen
 • baggermaatschappijen
 • banken
 • retailers
 • overheden
 • procesfinanciers
 • private equity-bedrijven