Legaltree-partners Sander Oorthuys en Wouter de Clerck, specialisten arbitragerecht, gaan in gesprek met Legaltree-directeur Ard van der Steur over fraude en corruptie in het kader van arbitrage. Onder meer komen recente arresten van de Hoge Raad inzake Wells/Bariven...