Podcast: Fraude en corruptie in het kader van arbitrage

Wouter de ClerckSander Oorthuys

21 december, 2021

Legaltree-partners Sander Oorthuys en Wouter de Clerck, specialisten arbitragerecht, gaan in gesprek met Legaltree-directeur Ard van der Steur over fraude en corruptie in het kader van arbitrage. Onder meer komen recente arresten van de Hoge Raad inzake Wells/Bariven en Yukos aan de orde.

Over de auteurs


Wouter de Clerck

Wouter is een specialist in complexe, grensoverschrijdende geschillen, te beslechten in arbitrage of voor de overheidsrechter. Zijn cliënten zijn veelal actief in de energie, technologie- of mijnbouwsector.

Sander Oorthuys

Sander is gespecialiseerd in het overeenkomstenrecht. Hij onderhandelt en procedeert bijvoorbeeld over agentuur-, distributie-, franchise-, opdracht- en koopovereenkomsten (inclusief bedrijfsovernames).

Meer van deze auteurs

Fraude, civiele acties en grensoverschrijdend beslag en - 15 februari 2024

Fraude, onderzoeken en rechtsherstel


Lees meer
Lees meer
Weigering erkenning en verlof tot tenuitvoerlegging Zweeds arbitraal vonnis wegens procedureel bedrog - 24 september 2023

Fraude, onderzoeken en rechtsherstel, Geschillenbeslechting


Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Podcast: Fraude en corruptie in het kader van arbitrage en - 21 december 2021

Fraude, onderzoeken en rechtsherstel, Geschillenbeslechting


Lees meer
Lees meer