Fraude, onderzoeken en rechtsherstel

Legaltree heeft ruime ervaring op het vlak van fraudeverdenkingen of -beschuldigingen in civiele procedures, procedures bij de Ondernemingskamer en in arbitrage. Hierbij gaat het om:

  • commerciële en corporate geschillen waarin fraude- of (andere) strafrechtelijke beschuldigingen zijn geuit tegen een of meer in geschil betrokken partijen;
  • vorderingen of verzoeken zijn aanhangig of zullen aanhangig worden gemaakt voor Nederlandse burgerlijke rechter, de Ondernemingskamer en/ of arbiters; en
  • op de achtergrond spelen (mogelijke) strafrechtelijke procedures of onderzoeken.

Wij staan cliënten ook bij in door de Ondernemingskamer bevolen onderzoeken naar het beleid en de gang van zaken bij een onderneming.

Ervaring

Op het vlak van fraude, onderzoeken en rechtsherstel hebben onze partners de laatste tijd onder meer de volgende zaken behandeld:

  • advocaat van een bedrijf in de energiesector dat wordt aangesproken tot betaling door een frauderende contractspartij;
  • advocaat van ex-bestuurder van een Nederlandse vennootschap, die is betrokken in een geschil over een aandelentransactie met een West-Afrikaans staatsenergiebedrijf en daarover geuite fraudebeschuldigingen;
  • advocaat van de CEO van een IT-onderneming in verband met verduistering van ondernemingsvermogen door een ex-boekhouder en naar aanleiding daarvan ingestelde schadeclaims;
  • advocaat van mede-gedaagde in exequaturprocedure over de nationalisatie van een Oost-Europese bank;
  • advocaat van voormalige CEO van een Oost-Europees energiebedrijf inzake een grensoverschrijdende fraudezaak;
  • Dutch law expert in buitenlandse procedure terzake wereldwijde boekhoudfraude;
  • advocaat van een bedrijf in de maritieme sector, dat wordt aangesproken voor gebruik van materialen die niet voldoen aan de overeengekomen kwaliteitsstandaard.
Samenwerking

Onze partners beschikken over een netwerk van gespecialiseerde buitenlandse advocaten met wie zij vaak al jarenlang samenwerken. Zo kunnen wij cliënten naadloos bijstaan in grensoverschrijdende kwesties.

Samen met de partners van Ondernemingsstrafrecht, Sancties, Aansprakelijkheid, schade en verzekering, Arbeidsrecht en Bouw, vastgoed en huur bieden wij cliënten het complete juridische spectrum op het vlak van fraude, onderzoeken en rechtsherstel.