Berichten

Podcast Wet toetreding zorgaanbieders per 1 januari 2022

De Wet toetreding zorgaanbieders treedt waarschijnlijk in werking…

Corona(tucht)klachten?

Terwijl gezondheidsrechtelijk Nederland de adem inhoudt in afwachting…

Klachtrecht in de care-sector: miniproces of goed gesprek?

In Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement.…