Klachtrecht in de care-sector: miniproces of goed gesprek?

In Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement. 2017 (21)|2

Lees het artikel