Renate Croes uit in een opinie in het tijdschrift Milieu en Recht haar bedenkingen bij het automatisme van het Openbaar Ministerie om in grote milieustrafzaken altijd maar weer vol voor de voordeelsontneming te gaan en niet te blijven afwegen of dit in het specifieke...