Renate Croes

Advocaat

Renate is gespecialiseerd in het ondernemingsstrafrecht en behandelt op dat gebied complexe strafzaken tegen ondernemingen, leidinggevenden en/of werknemers. Door haar betrokkenheid bij diverse redacties van (online) vakbladen op het gebied van het omgevingsrecht heeft zij nog een extra focus op het gebied van het milieustrafrecht.

Specialisatie

Renate staat cliënten bij in complexere strafrechtelijke procedures, onder meer op het gebied van:

  • milieudelicten (zoals verontreinigingen, afvaltransporten, overtredingen van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA), legionellabesmettingen)
  • diverse andere economische delicten (zoals overtredingen van de Voedsel- en warenwet, dierenwelzijn, arbeidsongevallen, douane gerelateerde delicten)
  • fiscale en financiële fraude (zoals btw-fraude, valsheid in geschrift, beleggingsfraude)
  • de (meer strafrechtelijke kant van de) Wet Bibob

Renate begeleidt cliënten vanaf het moment van een (mogelijk) strafrechtelijk onderzoek door het hele proces en streeft ernaar een zitting bij de strafrechter te voorkomen.

Haar cliënten zijn over het algemeen ondernemingen, leidinggevenden en werknemers van bedrijven uit de financiële sector, de afvalbranche, de transportsector en de (petrochemische) industrie. Renate begeleidt ook regelmatig beroepsbeoefenaars zoals advocaten, notarissen, artsen of politieambtenaren die in strafrechtelijke procedures betrokken zijn. Renate begeleidt niet alleen verdachten, maar ook getuigen, klagers in bijzondere raadkamerprocedures, aangevers en benadeelde partijen. Renate heeft ruime ervaring met de behandeling van omvangrijke en publieksgevoelige strafzaken.

Renates werkwijze is professioneel, gedegen, praktisch en slagvaardig. Samen met de cliënt denkt zij een strategie uit die past bij de cliënt en de zaak. Renate is betrokken en toegankelijk voor haar cliënten, zodat zij ook goed weten wat hen te wachten staat. Met deze werkwijze heeft zij tal van zaken tot een zo goed mogelijk einde weten te brengen. Renate treedt geregeld op als docent of spreker bij cursussen, workshops en lezingen.

Renates werkwijze is professioneel, gedegen, praktisch en slagvaardig. Samen met de cliënt denkt zij een strategie uit die past bij de cliënt en de zaak. Renate is betrokken en toegankelijk voor haar cliënten, zodat zij ook goed weten wat hen te wachten staat. Met deze werkwijze heeft zij tal van zaken tot een zo goed mogelijk einde weten te brengen. Renate treedt geregeld op als docent of spreker bij cursussen, workshops en lezingen.

Werkervaring

Renate is sinds oktober 2019 als partner verbonden aan Legaltree. Van 2004 tot 2013 was zij werkzaam bij Simmons & Simmons, praktijkgroep Corporate Criminal Defense. Zij wasmedeoprichter van het in 2013 opgerichte kantoor Franken Zuur van Kampen Croes, een kantoor dat zich richtte op omvangrijke strafzaken, zowel in het commune als in het ondernemingsstrafrecht. 

Lidmaatschappen & nevenfuncties

Renate is jarenlang als docent straf(proces)recht verbonden geweest aan de beroepsopleiding van de NOvA voor advocaat-stagiaires.

Renate is van 2008-2020 lid geweest van de Adviescommissie Strafrecht van de NOvA. Deze commissie adviseert in verband met voorgenomen wet- en regelgeving op het gebied van strafrecht. Van 2018 – 2022 is Renate bestuurslid geweest van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), de specialisatievereniging van strafrechtadvocaten in Nederland.

Opleidingen

Renate studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is in 2003 afgestudeerd in de richtingen civiel recht en strafrecht. Zij heeft de specialisatiecursus voor strafrechtadvocaten afgerond.

Publicaties

Renate is vaste redacteur van Thema’s van het omgevingsrecht (Thom), een online uitgave met thematische uitwerkingen van wetgeving, jurisprudentie en commentaar. Renate bewerkt het onderdeel milieustrafrecht. Sinds 2022 zit Renate ook in de redactie van het tijdschrift Milieu & Recht, met als expertise het milieustrafrecht. Milieu & Recht wordt net als Thom uitgegeven door Wolters Kluwer.