Vergoeding voor het gebruik van openbaar vaarwater: Precario of huur?

In Gemeentestem 2015/3

Lees het artikel