Podcast Het mogelijk disfunctioneren van een medisch specialist

Wat kunt u doen bij het vermoeden van een disfunctionerend medisch…

Podcast Farm to Fork strategie van de Europese Commissie in het kader van de Green Deal

Wat is de Farm to Fork strategie? Welke impact heeft dit op de…

Podcast Concept van directe overeenkomsten binnen de projectfinanciering praktijken

Wat zijn directe overeenkomsten? Waarom is dit relevant voor…

Podcast Wanneer moet of mag een arts zijn geheimhoudingsplicht doorbreken?

Wat is de reikwijdte van de geheimhoudingsplicht van artsen?…