De invoering van de algemene zorgplicht in de nieuwe Omgevingswet baart vanuit strafrechtelijk perspectief zorgen.

Renate Croes

23 juni, 2023

Renate Croes werd geïnterviewd door Wolters Kluwer over de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Vooral de invoering van artikel 1.7a Ow baart zorgen. De strafrechtelijke vervolging voor schending van deze algemene zorgplicht is straks mogelijk op basis van normen die vooraf niet zijn gespecificeerd. Volgens Renate is dit in strijd met het legaliteitsbeginsel. Het milieustrafrecht zal volgens haar beter gebaat zijn bij meer duidelijke en vooral consequente communicatie en handhaving vanuit de overheidsinstanties, dan bij invoering van dit soort vage strafrechtelijke normen.

Lees hier het interview van Legaltree Partner Renate Croes.

Over de auteur


Renate Croes

Renate specialiseert zich met name in het ondernemingsstrafrecht.