Contracten

Geen bedrijf zonder contracten. Als ondernemer heeft u vooral te maken met koop- en verkoopovereenkomsten en dienstverleningsovereenkomsten: de overeenkomst van opdracht. Het contractenrecht kent er nog meer: distributieovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, franchiseovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten. Opstellen, uitonderhandelen en beoordelen is werk voor specialisten.

We hebben expertise in huis op het gebied van fusies en overnames en worden vaak gevraagd als adviseur van aandeelhouders, bestuurders en commissarissen. Expertise die we bijvoorbeeld inzetten bij herstructureringen, aansprakelijkheid en vraagstukken op het terrein van corporate governance.

We hebben ook direct toegang tot expertise op die gebieden die nauw gerelateerd zijn aan contracten, zoals arbeidsrecht, huurrecht, mededingingsrecht en conflictoplossing.