Nieuwe UWV Uitvoeringsregels bij ontslag

Toetsingskader ontslagaanvraag

Wanneer een werkgever een werknemer wil ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid en de werknemer stemt daarmee niet in, dan moet de werkgever een ontslagaanvraag indienen bij UWV. UWV beoordeelt een ontslagaanvraag op basis van de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, de Ontslagregeling en de (ministeriële) Regeling UWV Ontslagprocedure.

UWV Uitvoeringsregels

In 2015 heeft UWV de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen en de Uitvoeringsregels Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid opgesteld. Daarin geeft UWV een nadere toelichting hoe UWV voornoemde regelgeving toepast en welke eisen aan een ontslagaanvraag worden gesteld. Ook geeft UWV bijvoorbeeld duidelijkheid over de vraag welke gegevens een werkgever moet aanleveren voor het onderbouwen van de ontslagaanvraag.

Nieuwe Uitvoeringsregels Ontslagprocedure

Recent heeft UWV nog een stel nieuwe Uitvoeringsregels opgesteld. Nadat UWV interne werkinstructies had gemaakt over hoe zij de UWV procedure in de praktijk (procedureel) vormgeeft, heeft UWV deze werkinstructies verder uitgewerkt en gepubliceerd in de Uitvoeringsregels Ontslagprocedure. UWV wil hiermee transparant zijn naar werkgevers en werknemers en meer duidelijkheid geven over de procedure: bijvoorbeeld over het indienen van een voorlopige aanvraag, het voeren van verweer, de mondelinge behandeling en reactietermijnen. De nieuwe Uitvoeringsregels Ontslagprocedure gelden vanaf 1 september 2020.

Update Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen

UWV heeft tevens een nieuwe versie gepubliceerd van de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen. Hierin zijn recente aanpassingen van de wetgeving verwerkt, zoals het vervallen van de tijdelijke overbruggingsregeling transitievergoeding (gunstige regels voor werkgevers met minder dan 25 werknemers die per 1 januari 2020 zijn vervallen) en de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020. Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is de aanstelling van (de meeste) ambtenaren omgezet in een arbeidsovereenkomst en is het privaatrechtelijke arbeids- en ontslagrecht daarop van toepassing.

Het loont zeker om de UWV Uitvoeringsregels door te nemen. Wij kunnen u uiteraard in (de voorbereiding van) de UWV procedure bijstaan.

Heeft u vragen? Wij adviseren u graag

Ons Team Arbeidsrecht bestaat uit:

Annotatie RvA 12 december 2014 nr. 71.875

Te lezen in (beëindigingsgronden aannemingsovereenkomst) In…
1 maart 2015/door Mark Lim

Staatsimmuniteit en de bestemming van goederen van vreemde staten

Artikel M.C. van Leyenhorst, ‘Staatsimmuniteit en de bestemming…
11 december 2020/door Max Van Leyenhorst

Bereid je als werkgever voor op de vakantieperiode

Hoe zit het ook alweer met vakantiedagen, zeker in deze toch…
31 mei 2021/door Redactie Legaltree

Christine van den Berg nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen Woonstede

Mr Christine van den Berg is per 1 januari 2015 benoemd tot voorzitter…
19 januari 2015/door Legaltree

Reactie op C.A. Schwarz, ‘Ahold Delhaize en de verlenging van de optie op beschermingsaandelen; enkele observaties’

Artikel mr. dr. R.A.F. Timmermans, Reactie op C.A. Schwarz, ‘Ahold…
12 december 2018/door Robrecht Timmermans

Taco Wiersma voegt zich bij Legaltree

Advocatenkantoor Legaltree breidt per 1 januari 2022 uit met…
13 januari 2022/door Redactie Legaltree

Publication Legaltree in leading international trademark guide

The current state of affairs in the field of trademark law in…
26 mei 2015/door Legaltree

SFDR-eisen over duurzaamheid voor de verzekeringsindustrie

Zoals al eerder aangekondigd in deze serie, gelden als gevolg…
10 november 2020/door Bastiaan Siemers

Product Liability Laws and Regulations 2020 – Netherlands

C.J. van Weering & A.F. Collignon, 'Netherlands', in:…
18 juni 2020/door Redactie Legaltree

Vacature partner Bestuurs-/Omgevingsrecht

15 maart 2021/door Redactie Legaltree

Antoinette van Beest-de Mul nieuwe partner bij Legaltree

Antoinette van Beest-de Mul is op 1 januari 2018 toegetreden…
17 januari 2018/door Redactie Legaltree

Interview met Marjolein Driessen: over Inbreuk op IE-rechten, deel 6 van de serie IE in Bedrijf

Interview Marjolein Driessen ‘over Inbreuk op IE-rechten, deel…
2 juli 2020/door Marjolein Driessen