Nieuwe UWV Uitvoeringsregels bij ontslag

Toetsingskader ontslagaanvraag

Wanneer een werkgever een werknemer wil ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid en de werknemer stemt daarmee niet in, dan moet de werkgever een ontslagaanvraag indienen bij UWV. UWV beoordeelt een ontslagaanvraag op basis van de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, de Ontslagregeling en de (ministeriële) Regeling UWV Ontslagprocedure.

UWV Uitvoeringsregels

In 2015 heeft UWV de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen en de Uitvoeringsregels Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid opgesteld. Daarin geeft UWV een nadere toelichting hoe UWV voornoemde regelgeving toepast en welke eisen aan een ontslagaanvraag worden gesteld. Ook geeft UWV bijvoorbeeld duidelijkheid over de vraag welke gegevens een werkgever moet aanleveren voor het onderbouwen van de ontslagaanvraag.

Nieuwe Uitvoeringsregels Ontslagprocedure

Recent heeft UWV nog een stel nieuwe Uitvoeringsregels opgesteld. Nadat UWV interne werkinstructies had gemaakt over hoe zij de UWV procedure in de praktijk (procedureel) vormgeeft, heeft UWV deze werkinstructies verder uitgewerkt en gepubliceerd in de Uitvoeringsregels Ontslagprocedure. UWV wil hiermee transparant zijn naar werkgevers en werknemers en meer duidelijkheid geven over de procedure: bijvoorbeeld over het indienen van een voorlopige aanvraag, het voeren van verweer, de mondelinge behandeling en reactietermijnen. De nieuwe Uitvoeringsregels Ontslagprocedure gelden vanaf 1 september 2020.

Update Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen

UWV heeft tevens een nieuwe versie gepubliceerd van de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen. Hierin zijn recente aanpassingen van de wetgeving verwerkt, zoals het vervallen van de tijdelijke overbruggingsregeling transitievergoeding (gunstige regels voor werkgevers met minder dan 25 werknemers die per 1 januari 2020 zijn vervallen) en de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020. Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is de aanstelling van (de meeste) ambtenaren omgezet in een arbeidsovereenkomst en is het privaatrechtelijke arbeids- en ontslagrecht daarop van toepassing.

Het loont zeker om de UWV Uitvoeringsregels door te nemen. Wij kunnen u uiteraard in (de voorbereiding van) de UWV procedure bijstaan.

Heeft u vragen? Wij adviseren u graag

Ons Team Arbeidsrecht bestaat uit:

Deel 3: Horen van getuigen tijdens de mondelinge behandeling

Horen van getuigen tijdens de mondelinge behandeling

Een nieuw…
26 september 2019/door Tamara Novakovski

Annotatie RvA 9 juni 2015 nr. 35.150

Te lezen in (Kostenverhogende omstandigheden; artikel 7:753 BW…
1 september 2015/door Mark Lim

Podcast Wanneer moet of mag een arts zijn geheimhoudingsplicht doorbreken?

Wat is de reikwijdte van de geheimhoudingsplicht van artsen?…
2 november 2021/door Carolien Van Weering

De belangrijkste wijzigingen in het Arbeidsrecht volgens het regeerakkoord

Na maanden van onderhandelen is er eindelijk een regeerakkoord.…
18 oktober 2017/door Olga Van Beijeren

Antoinette Collignon inducted into the International Academy of Trial Lawyers

On 7 April Antoinette Collignon will be inducted into the International…
3 april 2017/door Legaltree

Start strafrechtelijke procedure MH17

Op 9 maart 2020 start de strafrechtelijke procedure tegen…
9 maart 2020/door Redactie Legaltree

Renate Croes stapt van Franken|Zuur|van Kampen|Croes over naar Legaltree

Met ingang van 1 oktober versterkt Legaltree zich met advocaat…
1 oktober 2019/door Redactie Legaltree

3D-printen: een revolutie in het modellenrecht?

Over 3D-printen en de consequenties daarvan voor het modellenrecht.…
2 oktober 2015/door Marjolein Driessen

2022

12 november 2021/door Redactie Legaltree

SFDR-eisen over duurzaamheid voor de verzekeringsindustrie

Zoals al eerder aangekondigd in deze serie, gelden als gevolg…
10 november 2020/door Bastiaan Siemers

Handelsnaam inschrijven? – let op onjuist advies van de KvK

De afgelopen jaren heb ik regelmatig (startende) ondernemers…
21 januari 2016/door Marjolein Driessen

Nieuwe regels voor de stichting continuïteit

Artikel mr. dr. R.A.F. Timmermans, ‘Nieuwe regels voor…
31 december 2020/door Robrecht Timmermans