Onterechte ontbinding beschouwd als opzegging van de overeenkomst in de zin van artikel 7:764 BW