Ontwerpverantwoordelijkheid. Geen traditionele scheiding ontwerpfase en uitvoering