Berichten

Specialist levensmiddelenrecht Irene Verheijen wordt eerste Nederlandse president van EFLA

Legaltree-advocaat Irene Verheijen is de nieuwe president van de European Food Law Association (EFLA) te Brussel. Op 1 oktober kozen de leden haar als chair voor de komende twee jaar.

EFLA helpt levensmiddelenrecht-specialisten grip te houden op alle ontwikkelingen in hun vakgebied. En dat is nodig volgens Irene Verheijen: ‘De levensmiddelensector is juridisch complex. Omdat het een van de meest gereguleerde sectoren in de Europese Unie is, maar ook omdat technologische ontwikkelingen er razendsnel gaan. Regelmatig komen er nieuwe of gewijzigde wetteksten bij.’

Irene is verheugd en trots dat ze als president van EFLA een actieve bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het levensmiddelenrecht: ‘Als EFLA-president denk ik, samen met andere leden, vanuit juridisch en wetenschappelijk oogpunt mee over wet- en regelgeving. Daarvoor onderhouden wij externe contacten, bijvoorbeeld met de Europese Commissie. Daarnaast heeft EFLA de taak te zorgen voor een goede uitwisseling van kennis onder en tussen de leden, onder meer door het organiseren van workshops en congressen. Daarvoor zal ik me ook inzetten.’

Over Irene Verheijen

Irene Verheijen is gespecialiseerd in bestuursrecht en gereguleerde markten. Zij adviseert op het gebied van compliance met Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. De focus ligt daarbij op regulering in de levensmiddelen-, farmacie- en kansspelenmarkt en de gezondheidszorg. Irene procedeert regelmatig voor of tegen overheden, in het bijzonder tegen toezichthouders in gereguleerde markten. Daarnaast publiceert ze nationaal en internationaal, onder meer over levensmiddelenrecht.

Over EFLA

EFLA zet zich als internationale non-profit organisatie in voor de ontwikkeling en harmonisatie van het levensmiddelenrecht. Onder meer met wetenschappelijke congressen, wereldwijde conferenties en workshops. De EFLA zetelt sinds haar oprichting in 1973 in Brussel.

Over Legaltree

Legaltree is een advocatenkantoor met dertig advocaten die allen ook partner zijn. Legaltree-partners hebben minimaal tien jaar ervaring en zijn specialist op hun rechtsgebied. Er zijn vestigingen in Leiden, Amsterdam en Rotterdam.

Landkaart Levensmiddelenrecht (Editie 2019)

Boek Irene Verheijen, Theo Appelhof, Bernd van der Meulen en Sofie van der Meulen, Landkaart Levensmiddelenrecht (Editie 2019), Den Haag: Sdu Uitgevers 2018.

De levensmiddelensector is één van de meest gereguleerde sectoren in de Europese Unie en dus ook in Nederland. Wekelijks komen er twee tot drie nieuwe wetteksten of wijzigingen bij. Met zoveel bomen is het niet moeilijk het zicht op het bos te verliezen. Daarom hebben wij verschillende soorten expertise bij elkaar gebracht om een goede landkaart te maken.

Het eerste deel van dit boek biedt een uitleg van het internationale levensmiddelenrecht (WTO, Codex Alimentarius, SPS, TBT en GATT). Deel II bevat een landkaart levensmiddelenrecht, die is afgebeeld op de uitklapbare kaart van het boek. Op deze landkaart is de opbouw van de levensmiddelenwetgeving – zowel Europees als Nederland – schematisch weergegeven. In deel II van deze praktijkgids wordt uitleg gegeven over deze wetgeving volgens het stramien van de landkaart op de achterflap van het boek. De verschillende onderdelen van de landkaart zijn ook als hulpmiddel bij de betreffende hoofdstukken in de praktijkgids opgenomen. Het boekje vormt samen met de landkaart een doordacht instrument om de weg te vinden in het labyrint van het levensmiddelenrecht.

Ten slotte biedt de gids in deel III een overzicht van de private regulering die naast de publieke wetgeving is ontstaan. Een aantal van de veel gebruikte standaarden voor private regulering wordt kort beschreven. Zo is een helder overzicht ontstaan van alle soorten regels die betrekking hebben op de productie van en de handel in levensmiddelen.

Het boek kunt u onder andere hier bestellen.