Klachtrecht in de care-sector: miniproces of goed gesprek?

Simona Tiems

21 september, 2017

In Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement. 2017 (21)|2

Lees het artikel

Over de auteur


Simona Tiems

Simona Tiems is al ruim 20 jaar gespecialiseerd in gezondheidsrecht. Zij adviseert zorgaanbieders over onder meer compliance met bestaande en toekomstige zorgwetgeving, medisch tuchtrecht, samenwerkingsovereenkomsten, samenwerkingsproblemen en (dis)functioneren, patiëntenrechten, vraagstukken op het gebied van governance in de zorg en privacy.