Verantwoordelijkheid voor informatie ex § 3 lid 2 en vraagspecificatie ex § 3 lid 3 UAV-GC 2005