Afwijzing vernietigingsvordering wegens tardief beroep op bedrog

Wouter de Clerck

5 juli, 2024

– noot onder Gerechtshof Amsterdam 20 februari 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:351

W.J.L. de Clerck, JBPR 2024/37

Over de auteur


Wouter de Clerck

Wouter is een specialist in complexe, grensoverschrijdende geschillen, te beslechten in arbitrage of voor de overheidsrechter. Zijn cliënten zijn veelal actief in de energie, technologie- of mijnbouwsector.

Meer van Wouter de Clerck

Fraude, civiele acties en grensoverschrijdend beslag en - 15 februari 2024

Fraude, onderzoeken en rechtsherstel


Read more
Read more
Weigering erkenning en verlof tot tenuitvoerlegging Zweeds arbitraal vonnis wegens procedureel bedrog - 24 september 2023

Fraude, onderzoeken en rechtsherstel, Geschillenbeslechting


Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Podcast: Fraude en corruptie in het kader van arbitrage en - 21 december 2021

Fraude, onderzoeken en rechtsherstel, Geschillenbeslechting


Read more
Read more