Weigering erkenning en verlof tot tenuitvoerlegging Frans arbitraal vonnis

Wouter de Clerck

23 september, 2023

– noot onder Gerechtshof Den Haag 27 juni 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:1184

W.J.L. de Clerck, JBPR 2023/80

Over de auteur


Wouter de Clerck

Wouter is een specialist in complexe, grensoverschrijdende geschillen, te beslechten in arbitrage of voor de overheidsrechter. Zijn cliënten zijn veelal actief in de energie, technologie- of mijnbouwsector.

Meer van Wouter de Clerck

Read more
Weigering erkenning en verlof tot tenuitvoerlegging Zweeds arbitraal vonnis wegens procedureel bedrog - 24 september 2023

Fraude, onderzoeken en rechtsherstel, Geschillenbeslechting


Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Podcast: Fraude en corruptie in het kader van arbitrage en - 21 december 2021

Fraude, onderzoeken en rechtsherstel, Geschillenbeslechting


Read more
Read more
Read more