Dutch Supreme Court Finds for the First Time on Corruption and Arbitration in Context of Annulment Proceedings: Case Report on the Bariven and Yukos Decisions

Wouter de Clerck

3 januari, 2023

Dutch Supreme Court Finds for the First Time on Corruption and Arbitration in Context of Annulment Proceedings: Case Report on the Bariven and Yukos Decisions

W.J.L. de Clerck, Journal of International Arbitration 39, no. 6 (2022)

Over de auteur


Wouter de Clerck

Wouter is een specialist in complexe, grensoverschrijdende geschillen, te beslechten in arbitrage of voor de overheidsrechter. Zijn cliënten zijn veelal actief in de energie, technologie- of mijnbouwsector.

Meer van Wouter de Clerck

Read more
Weigering erkenning en verlof tot tenuitvoerlegging Zweeds arbitraal vonnis wegens procedureel bedrog - 24 september 2023

Fraude, onderzoeken en rechtsherstel, Geschillenbeslechting


Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Podcast: Fraude en corruptie in het kader van arbitrage en - 21 december 2021

Fraude, onderzoeken en rechtsherstel, Geschillenbeslechting


Read more
Read more
Read more