Marleen de Putter

Advocaat

Marleen is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en mededingingsrecht. Marleen heeft met name veel ervaring met die kanten van het mededingingsrecht waar commerciële ondernemingen mee te maken hebben: het adviseren en procederen over samenwerkingsovereenkomsten, afspraken over exclusiviteit in distributie-, franchise- en agentuurovereenkomsten, non-concurrentiebedingen, misbruik van machtspositie en kartels.

Specialisatie

Marleen adviseert veel over de mededingingsrechtelijke haken en ogen van samenwerking tussen ondernemingen (van afspraken over exclusiviteit tot mogelijke meldingsplicht). Zij heeft diverse cliënten bijgestaan tijdens zogeheten dawn raids (onaangekondigde kartelonderzoeken van de ACM) en de daarop volgende procedures. Ook staat zij ondernemingen bij als hun plannen voor een fusie, overname of joint venture bij de ACM moeten worden gemeld. Daarnaast adviseert en procedeert Marleen over contracten (met name distributie-, franchise en agentuurovereenkomsten), algemene voorwaarden, wanprestatie en schades. Marleen werkt onder meer voor binnen- en buitenlandse distributeurs, fabrikanten, bouwbedrijven, franchiseorganisaties en belangenverenigingen.

Werkervaring

Marleen is sinds 2014 partner bij Legaltree. Van 2005 tot 2014 was zij werkzaam op de secties ondernemingsrecht en mededingingsrecht bij het Rotterdamse advocatenkantoor Kneppelhout & Korthals N.V.. Daaraan voorafgaand liep Marleen stage bij advocatenkantoren in Brussel en op Curaçao.

Lidmaatschappen & nevenfuncties

  • Vereniging voor Mededingingsrecht
  • Vereniging DFA (Distributie, Franchise en Agentuur)
  • Docent Academie voor de Rechtspraktijk, mededingingsrecht
  • Lid van de Adviescommissie mededingingsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten
Sinds 2011 geeft Marleen cursussen aan professionals over mededingingsrecht. Van 2006 tot 2014 vertegenwoordigde zij Kneppelhout & Korthals N.V. bij de Europese Antitrust Alliance.

Opleidingen

Marleen studeerde Nederlands recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht, richting Europese recht en Taalstudies (1998-2003). Het laatste jaar van haar studie volgde Marleen aan de Università di Siena in Italië (2002-2003). Marleen rondde na de beroepsopleiding voor advocaten twee specialisatieopleidingen met goed gevolg af: de Grotius specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren (2017) en de Leergang Ondernemingsrecht van de Juridische Academie (2011).

Specialisatie