Sander Oorthuys


Advocaat

Sander is gespecialiseerd in het overeenkomstenrecht. Hij onderhandelt en procedeert bijvoorbeeld over agentuur-, distributie-, franchise-, opdracht- en koopovereenkomsten (inclusief bedrijfsovernames).

Specialisatie

Zijn expertise bestrijkt het volledige vlak van het opstellen en uitonderhandelen van overeenkomsten tot het voeren van (zowel gerechtelijke als arbitrale) procedures daarover, inclusief het leggen of opheffen van beslagen. Sander heeft cliënten in retail, productie en wholesale, zowel nationaal als internationaal. Hij publiceert regelmatig over verbintenisrechtelijke onderwerpen. Regelmatig doceert hij zowel advocaten als studenten over het burgerlijk procesrecht en de kunst van het pleiten.

Werkervaring

Voordat Sander Oorthuys in 2008 als een van de oprichters aan de wieg stond van Legaltree, werkte hij ruim zes jaar bij NautaDutilh in Rotterdam bij de secties transportrecht en corporate en commercial litigation.

Lidmaatschappen & nevenfuncties

  • Dutch Arbitration Association
  • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP)
  • Vereniging Incasso- en Procesadvocaten (VIA)

Opleidingen

  • Grotius Academie, Specialisatieopleiding Fusies en Overnames 2016
  • Grotius Academie, Specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal contracteren 2010 (cum laude)
  • Radboud Universiteit 2002 (privaatrecht)

Testimonials

De Nieuwe Zorgorganisatie heeft in meerdere kwesties en procedures en rondom meerdere procedureel juridische vraagstukken, kennis gemaakt met meerdere Legaltree-partners. Allereerst is daar de deskundigheid van Jan ter Horst, Willemijn Lever en Sander Oorthuys die in het oog springt. De adviezen zijn ‘to the point’ waardoor onze organisatie zich beter heeft in kunnen richten en daardoor in staat is op een hoger niveau te handelen en acteren. In procedures is er steeds een open oog voor de belangen van ons als cliënt, maar wordt het afgewogen advies mede bepaald door risicotaxatie en redelijkheid. Hierdoor zijn wij als klant van Legaltree steeds optimaal ondersteund geweest.

 

H.K. Swaters
De Nieuwe Zorgorganisatie

Specialisatie