Aanpassing NOW 3.0

Deze week kondigde Minister Koolmees van SZW aan dat de subsidie onder NOW 3.0 in het eerste kwartaal van 2021 niet wordt afgebouwd. Dit houdt onder meer in dat de werkgever maximaal 80% van de loonsom vergoed kan krijgen in plaats van 70%. Daarnaast blijft de loonsomvrijstelling gelijk aan 10% (in plaats van 15%). Als de loonsom daalt tot maximaal 10%, heeft dit dus ook in het tweede tijdvak geen gevolgen voor de hoogte van het subsidiebedrag. Tot slot wordt het minimale omzetverlies om voor de NOW in aanmerking te komen in het tweede tijdvak niet verhoogd naar 30%. Dit blijft 20%. We zullen moeten afwachten of de eerder door de Minister genoemde percentages voor het derde tijdvak van NOW 3.0 niettemin ongewijzigd blijven.

Heeft u vragen? Wij adviseren u graag

Ons Team Arbeidsrecht bestaat uit:

Grensoverschrijdend beslag: Nederlands beslagverlof werkt ook in andere EU-lidstaten

Hoe werkt grensoverschrijdend beslag? Kan je via de Nederlandse…
23 maart 2021/door Redactie Legaltree

Samen sterk voor nabestaanden MH17, Antoinette Collignon in het Advocatenblad

Deze week is de inhoudelijke behandeling van het MH17 strafproces…
10 juni 2021/door Antoinette Collignon

Renate Croes stapt van Franken|Zuur|van Kampen|Croes over naar Legaltree

Met ingang van 1 oktober versterkt Legaltree zich met advocaat…
1 oktober 2019/door Redactie Legaltree

2022

12 november 2021/door Redactie Legaltree

Podcast Het mogelijk disfunctioneren van een medisch specialist

Wat kunt u doen bij het vermoeden van een disfunctionerend medisch…
26 november 2021/door Carolien Van Weering

Bereid je als werkgever voor op de vakantieperiode

Hoe zit het ook alweer met vakantiedagen, zeker in deze toch…
31 mei 2021/door Redactie Legaltree

Vacature partner IE

1 juni 2021/door Redactie Legaltree

Auteursrecht: mag je foto’s en video’s van anderen embedden op je eigen site?

Gebruik van content van anderen is niet toegestaan, tenzij…
De…
30 april 2020/door Marjolein Driessen

Annotatie Rb. Den Haag, 17 maart 2015, Beschermingsperikelen bij Fugro N.V.

Annotatie mr. dr. R.A.F. Timmermans, Rb. Den Haag, 17 maart 2015,…
30 juni 2015/door Robrecht Timmermans

CBb verlaagt boetes eerstejaars plantuienkartel – Legaltree staat teler bij

In een belangrijke uitspraak heeft het College van Beroep voor…
6 oktober 2016/door Legaltree

Handhaving omstreden Wet DBA uitgesteld tot 2018: wat nu?

Staatssecretaris van Financiën (Eric Wiebes) heeft laten weten…
24 november 2016/door Marjolein Westerbeek

Marjolein Driessen aanbevolen door World Trademark Review

Wij zijn verheugd en trots dat Marjolein Driessen, partner IE,…
15 februari 2021/door Marjolein Driessen