Aanpassing NOW 3.0

Deze week kondigde Minister Koolmees van SZW aan dat de subsidie onder NOW 3.0 in het eerste kwartaal van 2021 niet wordt afgebouwd. Dit houdt onder meer in dat de werkgever maximaal 80% van de loonsom vergoed kan krijgen in plaats van 70%. Daarnaast blijft de loonsomvrijstelling gelijk aan 10% (in plaats van 15%). Als de loonsom daalt tot maximaal 10%, heeft dit dus ook in het tweede tijdvak geen gevolgen voor de hoogte van het subsidiebedrag. Tot slot wordt het minimale omzetverlies om voor de NOW in aanmerking te komen in het tweede tijdvak niet verhoogd naar 30%. Dit blijft 20%. We zullen moeten afwachten of de eerder door de Minister genoemde percentages voor het derde tijdvak van NOW 3.0 niettemin ongewijzigd blijven.

Heeft u vragen? Wij adviseren u graag

Ons Team Arbeidsrecht bestaat uit:

Uit de causaliteitstoolkit van de rechter: proportionele aansprakelijkheid (deel 2)

Met het arrest Nefalit/Karamus (HR 31 maart 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6092,…
14 april 2022/door Tamara Novakovski

Podcast: Ruime toerekening bij letselschade

Legaltree-partners Antoinette Collignon, specialist aansprakelijkheid,…
1 september 2022/door Redactie Legaltree

IE in Bedrijf (deel 6): Inbreuk op IE-rechten

Boek Marjolein Driessen & Theo-Willem van Leeuwen,…
1 februari 2020/door Marjolein Driessen

Legaltree partner Renate Croes bespreekt twee belangrijke strafrechtelijke arresten

Renate Croes is voor het AvdR magazine in de Gevangenpoort te…
26 januari 2021/door Renate Croes

Causaliteitstoolkit van de rechter: de omkeringsregel

In blog #2 (Bewijs van (condicio sine qua non) causaal verband)…
16 maart 2022/door Tamara Novakovski

Samen sterk voor nabestaanden MH17, Antoinette Collignon in het Advocatenblad

Deze week is de inhoudelijke behandeling van het MH17 strafproces…
10 juni 2021/door Antoinette Collignon

Coronasluiting bij clusters kan niet zomaar

Zojuist hebben Legaltree-partners Liesbeth Driest en Irene Verheijen…
29 september 2020/door Redactie Legaltree

Ontslag werknemer met beperkingen is geen discriminatie als werkplek is aangepast

Noot bij uitspraak Hof van Justitie EU van 11 september 2019…
31 oktober 2019/door Eunice Bruyninckx

Extra informatie over duurzaamheid beleggingen: nadere regels

Zoals al eerder aangekondigd treden op 10 maart 2021 extra regels…
10 juni 2020/door Bastiaan Siemers

Uitnodiging: Lunchwebinar (Mogelijk) disfunctionerende vrijgevestigde medisch specialisten (16 september 2021)

30 augustus 2021/door Redactie Legaltree

Podcast Brexit en de bevoegde rechter in grensoverschrijdende aansprakelijkheidszaken

Hoe ziet dat nieuwe landschap na de Brexit er nu uit met de Engelsen…
29 juni 2021/door Antoinette Collignon

De voorwaardelijke toegekende vergoeding: direct opeisbaar?

O.S. van Beijeren & E.LJ. Bruyninckx, ‘De voorwaardelijk…
9 februari 2015/door Olga Van Beijeren