Marleen de Putter benoemd als lid van de wetgevingsadviescommissie mededinging

Marleen treedt 8 november 2020 toe tot de wetgevingsadviescommissie mededinging van de Nederlandse Orde van Advocaten.

De commissie adviseert de Orde over nieuwe mededingingsrechtelijke ontwikkelingen.