Maximale transitievergoeding per 2020: € 83.000,- bruto

In 2019 bedroeg de maximale transitievergoeding € 81.000,- bruto of een jaarsalaris als dat hoger was dan € 81.000,- bruto. Per 1 januari 2020 geldt een maximum van € 83.000,- bruto of een jaarsalaris als dat hoger was dan € 83.000,- bruto. Het maximum voor de transitievergoeding wordt ieder jaar geïndexeerd conform de ontwikkeling van de contractlonen volgens de MacroEconomische Verkenningen (MEV).

De PDF-versie van dit artikel vindt u hier.

Onder de WAB zal een werkgever minder snel € 83.000,- bruto hoeven te betalen, met name vanwege het verval van de specifieke regeling die voor 2020 gold voor werknemers met een dienstverband van meer dan 10 jaar en van 50 jaar of ouder. Door die regeling viel de transitievergoeding voor deze groep werknemers snel hoger uit. Hieronder nog een korte samenvatting van de nieuwe berekeningsmethode van de transitievergoeding als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020.

De transitievergoeding bedraagt per 2020 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar, en naar rato voor het overige gedeelte van het dienstverband of als het dienstverband korter dan een jaar heeft geduurd. Tegenwoordig geldt dat vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst bij ontslag (of als een werkgever een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengt) recht op de transitievergoeding bestaat. Voor de berekening van de transitievergoeding wordt dus uitgegaan van het gehele dienstverband en niet meer afgerond op halve jaren.

Daarnaast is met ingang van 1 januari 2020 de overgangsregeling voor werkgevers met minder dan 25 werknemers vervallen. De uitzondering dat zij in geval van een slechte financiële situatie de dienstjaren voor 1 mei 2013 bij de vaststelling van de transitievergoeding niet hoeven mee te tellen, is niet meer van toepassing. Ook is de gunstigere transitievergoeding voor werknemers met een dienstverband van meer dan 10 jaar en van 50 jaar of ouder vervallen. Werknemers die bij ontslag een dienstverband van langer dan 10 jaar hadden kregen een half maandsalaris aan vergoeding per half dienstjaar na hun 50e jaar, mits hun werkgever 25 of meer werknemers had. Vanaf 1 januari 2020 vallen deze werknemers onder de algemene regeling en hebben zij geen bijzondere uitgangspositie meer.

Let wel, niet elke werknemer die uit dienst treedt heeft recht op een transitievergoeding. Als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werknemer eindigt, heeft de werknemer alleen recht op de transitievergoeding als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

De Rijksoverheid heeft een factsheet uitgebracht waarin in hoofdlijnen de berekening van de transitievergoeding per 2020 staat beschreven.

Heeft u vragen? Wij adviseren u graag

Ons team arbeidsrecht bestaat uit:

Staatsimmuniteit en de bestemming van goederen van vreemde staten

Artikel M.C. van Leyenhorst, ‘Staatsimmuniteit en de bestemming…
11 december 2020/door Max Van Leyenhorst

Arbitrage-specialist Wouter de Clerck stapt over naar Legaltree

Advocatenkantoor Legaltree versterkt zijn geschillenpraktijk…
1 april 2020/door Redactie Legaltree

Brexit – Continued services by UK investment firms and investment funds following a hard Brexit

Continued services by UK investment firms and investment funds…
22 maart 2019/door Bastiaan Siemers

Recht op terugkeer na ouderschapsverlof in hogere functie die de werkneemster op proef vervulde.

 

In JAR 14 okt 2017 aflevering 14

 

Lees…
5 december 2017/door Eunice Bruyninckx

Een overeenkomst van opdracht of toch een arbeidsovereenkomst?

Een overeenkomst van opdracht of toch een arbeidsovereenkomst?
Deze…
22 februari 2021/door Redactie Legaltree

ACM beboet investeringsmaatschappijen voor deelname dochter aan kartel

Op 30 december 2014 maakte de Autoriteit Consument en Markt (ACM)…
16 januari 2015/door Marleen De Putter

Podcast: Vier tips hoe om te gaan met de omvangslimiet van processtukken in hoger beroep

De gerechtshoven in Nederland hebben per 1 april 2021 een limiet…
8 juni 2021/door Tamara Novakovski

Podcast nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen per 1 juli 2021

Waarom een nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen? Wordt…
19 april 2021/door Christine Van den Berg

Informatieverschaffing over duurzaamheid door beleggingsinstellingen

Artikel B.T.B. Siemers, ‘Informatieverschaffing over duurzaamheid…
20 januari 2021/door Bastiaan Siemers

Immuniteit van executie: tijd voor een koerswijziging

Verschenen in: Compendium Beslag- en executierecht, Sdu, 2018

Lees…
3 december 2018/door Max Van Leyenhorst

Nieuwe regels voor de stichting continuïteit

Artikel mr. dr. R.A.F. Timmermans, ‘Nieuwe regels voor…
31 december 2020/door Robrecht Timmermans

Antoinette Collignon inducted into the International Academy of Trial Lawyers

On 7 April Antoinette Collignon will be inducted into the International…
3 april 2017/door Legaltree