Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is een veelomvattend rechtsgebied. Wij hebben expertise op allerlei deelgebieden, waaronder het individueel en collectief ontslagrecht, medezeggenschapsrecht en cao-recht. Wij werken vooral voor grote (nationale en internationale) ondernemingen. Maar ook voor kleinere ondernemingen, (statutair) bestuurders, werknemers en met regelmaat voor ondernemingsraden. Wij proberen procedures bij de rechter zoveel mogelijk te voorkomen, maar procederen uiteraard als dat noodzakelijk is. Conflicten kunnen we ook helpen oplossen door als mediator op te treden, of door een mediator in te schakelen.

 • CAO-recht
 • Collectief ontslag
 • Concurrentiebeding
 • Flexibele arbeidsrelaties
 • Gelijke behandeling
 • Harmonisatie/wijziging van arbeidsvoorwaarden
 • Individueel ontslagrecht
 • Internationaal arbeidsrecht
 • Medezeggenschap
 • Pensioen
 • Overgang van Onderneming/outsourcing
 • Reorganisaties
 • Statutair bestuurder
 • Zieke werknemer

Partners