Bouw, Vastgoed en Huur

Onze partners zijn experts op het gebied van het civiele en publieke bouwrecht, het huurrecht en het algemeen vastgoedrecht inclusief koop/verkoop en zakelijke rechten. Wij hebben ervaring met uiteenlopende (multidisciplinaire) projecten voor uiteenlopende partijen: (beursgenoteerde) bouwondernemingen, overheden zoals gemeenten en waterschappen, installateurs, adviseurs, architecten, projectontwikkelaars, investeerders, woningcorporaties, zorginstellingen, institutionele beleggers, leegstandbeheerders en makelaars en vve’s.

Onze expertise

Civiel bouwrecht

Wij hebben binnen het civiele bouwrecht specialistische kennis van zowel grond-, weg- en waterbouw als van de burgerlijke en utiliteitsbouw onder de bekende algemene voorwaarden (UAV 2012, UAV-GC 2005, DNR 2011) en standaardbestekken (RAW en STABU).

Wij kunnen u op maat adviseren bij het opstellen van en het onderhandelen over uiteenlopende overeenkomsten, zoals aannemingsovereenkomsten, adviseursovereenkomsten, raamovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en realisatieovereenkomsten. Ook hebben wij ruime ervaring met zowel traditionele contracten op basis van de UAV 2012 als complexe geïntegreerde (PPS) contracten (D&C, DB(F)M(O), turnkey), ook op basis van de UAV-GC 2005.

Legaltree is niet alleen adviseur. U kunt ook op ons rekenen bij uiteenlopende bouwgeschillen over onder meer vertragingsschade, termijnverlenging, opleveringsgebreken, bestek- en contractuitleg, voortijdige beëindiging van aannemingsovereenkomsten en onderhoudsgebreken. Onze partners hebben jarenlange proceservaring bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw en de burgerlijke rechter.

Publiek bouwrecht

Vaak hebben projecten of geschillen ook een publiekrechtelijk aspect. Bij Legaltree vindt u expertise op het gebied van het omgevingsrecht en het algemene staats- en bestuursrecht, waaronder ruimtelijke ordening, milieu, natuurbescherming en de vertaling daarvan in contracten met de overheid. Ook zijn we vertrouwd met aspecten van het ruimtelijk bestuursrecht in enge zin: omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen en handhaving.

Huurrecht

Legaltree kent alle ins en outs van het huurrecht. Onze partners hebben ruime ervaring met vragen over huurbeëindiging, indeplaatsstelling, huurprijswijziging, renovatie, afwijkende bedingen, gebreken, overlast en verboden onderhuur – van woonruimte en kantoorruimte tot winkelruimte en ongebouwde onroerende zaken. Onze partners procederen regelmatig in huurrechtgeschillen.

Vastgoedrecht

Wij bieden u een helder antwoord op vragen op het gebied van zakelijke en beperkte rechten, waaronder recht van overpad, uitweg, overbouwing, erfpacht, opstal, appartementsrechten en verkrijgende- en bevrijdende verjaring.

Aanbestedingsrecht

Wij staan onze cliënten ook bij in vastgoedgerelateerde aanbestedingsgeschillen.