Financiering en Zekerheden

Heeft u vragen op het gebied van financieringen? Of behoefte aan gespecialiseerde expertise van zekerheden? Wij zijn goed bekend met het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van financierings- en zekerheidsdocumentatie. Onze ervaren advocaten beoordelen uw financieringsvraagstukken en begeleiden uw financieringstransacties. Meerdere van onze partners zijn ook betrokken het financieren en structureren van ondernemingen en het adviseren van ondernemingen in zwaar weer (of hun schuldeisers).

Legaltree adviseert ondernemingen, financiële instellingen en alternatieve kredietverstrekkers (zoals overheden, kredietunies en fintech-ondernemingen) bij financieringsvraagstukken. We adviseren zowel geldverstrekkers als kredietnemers. Daardoor hebben we snel inzicht in de motieven van de andere partij en de (on)mogelijkheden op het gebied van financiering. We zijn nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de markt en zijn proactief in het identificeren van trends en nieuwe marktkansen.

Wij hebben ervaring in de volgende sectoren:

 • projectfinanciering (energieprojecten, infrastructuur)
 • overnamefinanciering
 • herstructureringen
 • vastgoedfinanciering
 • scheepsfinanciering
 • duurzame energie (geothermie, warmtenetten, biomassa, windenergie)
 • maatschappelijk verantwoorde financiering
 • alternatieve financiering (o.a. fintech, crowd funding, kredietunies, financiering door overheden)
 • gesyndiceerde financiering en financiering door middel van ‘club deals’
 • vastgoedfinanciering
 • financieringsvraagstukken in de retailsector
 • grensoverschrijdende financieringen

Met de volgende soorten financieringsdocumentatie werken wij regelmatig:

 • (bank)garanties
 • borgtochten
 • pand- en hypotheekakten
 • collectieve en wederzijdse zekerheidsarrangementen
 • keep well verklaringen, vermogensinstandhoudingsverklaringen
 • 2:403-verklaringen
 • asset based finance / factoring
 • financiering door aandeelhouders/joint ventures
 • werknemersparticipaties (waaronder phantom share regelingen)
 • standaarddocumentatie van Nederlandse banken (waaronder algemene voorwaarden)
 • standaarddocumentatie op basis van Loan Market Association (LMA) modellen
 • hedgingdocumentatie (bilateraal en op basis van ISDA’ standaarddocumentatie)

Onze in Financiering en Zekerheden gespecialiseerde partners

Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer

Specialisatie