Gereguleerde markten

Een aantal markten in Nederland is gereguleerd. Denk bijvoorbeeld aan nutssectoren als telecom, de zorg, energie en water. Ook markten als levensmiddelen, farmacie, kansspelen en de financiële sector hebben ermee te maken. Vrije concurrentie is er toegestaan, maar dan wel binnen de doelstellingen van het algemeen belang die de overheid nastreeft.

De gereguleerde marktwerking in bijvoorbeeld de zorg is in handen van de Nederlandse Zorgautoriteit. De NZa houdt toezicht op de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) richt zich weer op de zorgkwaliteit. Andere bekende toezichthouders zijn de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Kansspelautoriteit, de Autoriteit Consument en Markt, de Autoriteit Financiële Markten en de Autoriteit Persoonsgegevens.

De toezichthouders controleren of marktpartijen zich wel houden aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Ook kunnen zij – meestal – vergunningen verlenen als dit een voorwaarde is voor markttoetreding. Indien nodig kunnen zij handhavende maatregelen nemen, zoals het opleggen van een boete of een last.

Vragen?

Heeft u vragen over compliance met Nederlandse en Europese wet- en regelgeving in gereguleerde markten? Legaltree adviseert met kennis van zaken. We helpen u ook bij het verkrijgen van een vergunning. Of om te voldoen aan andere voorwaarden die de overheid van u vraagt om een markt te kunnen betreden. En komt het tot een juridisch geschil met een toezichthouder? We gaan naast u staan.