Gezondheidsrecht

Het gezondheidsrecht is steeds in beweging. Bij Legaltree volgen wij die ontwikkelingen op de voet en zijn daardoor in staat u adequaat te adviseren en ook om namens u te procederen op de diverse sub-onderdelen van het gezondheidsrecht. Wij beschikken over een breed netwerk, waardoor wij – als de zaak hierom vraagt – met een externe deskundige (fiscalist, medisch adviseur) kunnen overleggen. Ook schakelen wij waar nodig kantoorgenoten in die gespecialiseerd zijn in andere rechtsgebieden, zoals arbeidsrecht, ondernemingsrecht, huurrecht, strafrecht en mededingingsrecht. Onze cliënten vinden het prettig dat zij bij één kantoor terecht kunnen als een zaak speelt op meerdere rechtsgebieden.

Wij werken voor grote en kleine zorgaanbieders in alle sectoren. Van academische ziekenhuizen tot praktijken in de eerstelijnszorg, van instellingen voor ouderenzorg tot jeugdzorg (sociaal domein) en hun beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars. Wij adviseren onze cliënten op strategisch niveau maar helpen ook met juridische vraagstukken die spelen op de werkvloer. Regelmatig voeren wij procedures bij diverse gerechtelijke instanties en arbitrale colleges.

Onze expertise

 • medisch klacht- en tuchtrecht
 • medische aansprakelijkheid
 • aansprakelijkheid van de zorginstelling als werkgever
 • het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten
 • het oplossen van samenwerkingsgeschillen
 • (dis-)functioneringsvragen
 • calamiteitenonderzoeken
 • medisch beroepsgeheim en privacy
 • patiëntenrechten
 • governance in de zorg
 • compliance met of geschillen over bestaande en toekomstige zorgwetgeving, zoals:
  • de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo)
  • de Wet op de beroepen in de individuele geneeskunst (Wet Big)
  • de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
  • de Wet zorg en dwang (Wzd)
  • de Wet verplichte ggz (Wvggz)
  • de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet toetreding zorgaanbieders (AWtza)
  • de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr)
  • de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz2018)
  • de Jeugdwet (Jw) etc.

Onze in Gezondheidsrecht gespecialiseerde partners

Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer

Specialisatie