Vennootschap en Corporate Governance

Voor de interne huishouding van de vennootschap heeft Legaltree specialistische kennis in huis. Wij staan aan de basis van fusies en overnames en adviseren aandeelhouders, bestuurders en commissarissen bij herstructureringen, aansprakelijkheid en corporate governance-vraagstukken.

Ook op aanpalende rechtsgebieden, zoals arbeidsrecht, mededingingsrecht en geschillenbeslechting, beschikken wij over specialistische expertise.

Corporate Governance

Corporate governance gaat over goed ondernemingsbestuur. Ieder bedrijf moet zijn corporate governance goed op orde hebben, juist in deze tijd waarin governance onder een vergrootglas ligt. Zo moeten de zeggenschapsverhoudingen tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de algemene vergadering duidelijk zijn. Net als de manier waarop deze vennootschapsorganen verantwoording moeten afleggen. Onze corporate governance juristen zijn gepokt en gemazeld en kunnen u adviseren over een breed scala aan corporate governance-aangelegenheden, regels en best practices.

Opvattingen over wat goede en slechte governance is, veranderen voortdurend. Corporate governance gaat niet alleen bestuurders, commissarissen en aandeelhouders aan, maar ook werknemers en crediteuren. Steeds vaker spelen maatschappelijke belangen een rol bij governancevraagstukken. Hebben grote vennootschappen bijvoorbeeld een maatschappelijke verantwoordingsplicht? Dat zijn vragen waar veel debat over bestaat. Onze specialisten volgen nauwgezet alle trends en best practices op het gebied van corporate governance en publiceren daar regelmatig over.

Het team corporate governance van Legaltree adviseert niet alleen (internationale) beursgenoteerde vennootschappen, raden van commissarissen en beschermingsstichtingen, maar ook niet-genoteerde (familie)bedrijven, non-profit organisaties en toezichthouders. Ook daar kunnen governance-vraagstukken aan de orde zijn.

Onze expertise

 • Overnamegeschillen en beschermingsmaatregelen
 • Aandeelhoudersactivisme en agenderingsverzoeken
 • Bestuursstructuren en bestuurssamenstellingen
 • Rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden van bestuurders en commissarissen
 • Monistisch bestuursmodel (one-tier board)
 • Commissies van de raad van commissarissen, zoals auditcommissie, remuneratiecommissie, selectie- en benoemingscommissie en hun samenstellingen
 • Bevoegdheidskwesties rondom het beleid en de strategie van het bestuur
 • Beoordelen en ontwerpen van reglementen van het bestuur en raad van commissarissen en zijn commissies
 • Tegenstrijdig belang
 • Transacties met verbonden partijen
 • Beloningen van bestuurders en commissarissen

Onze werkwijze

U staat bij ons steeds rechtstreeks in contact met een ervaren partner, die zo nodig een multidisciplinair team voor u samenstelt. Dit werkt snel en efficiënt. Door onze praktijkervaringen en het nauwgezet volgen van alle ontwikkelingen, weten wij wat belangrijk voor u kan zijn. Daarom bent u bij ons aan het juiste adres.